Fordel for dig og din medarbejder

CFO

Du skal levere skudsikker information om virksomhedens finansielle status og give anbefalinger om økonomisk planlægning og budget. Derfor har du brug for korrekte bagvedliggende data, som opdateres i realtid. Digitalisering af bogholderiet giver dig fuld kontrol over omkostninger og betalingsflow.

Økonomichef

Elektronisk fakturahåndtering fjerner mange manuelle arbejdsrutiner omkring accounts payable og kreditorer. Samtidig reduceres risikoen for menneskelige fejl, den bagvedliggende datakvalitet forbedres, og bortkomne fakturaer er en saga blot.

Bogholderi

Elektronisk fakturahåndtering handler ikke kun om styring af leverandørfakturaer. Det bidrager også til bedre kontrol over fremtidige omkostninger og giver dig et tydeligt overblik over håndteringstid og leverandørernes adfærd. I vil opdage potentielle flaskehalse i processen, inden de opstår.

Fakturaindlæsning

Faktura centralen modtager fakturaer i flere forskellige formater. Scannede papirfakturaer, PDF og e-faktura. Fakturainformationen indlæses og tolkes automatisk. Link til den originale faktura følger med i godkendelsesflowet.

Dine leverandører sender deres fakturaer til dig, som de altid har gjort. Alternativt mailer de en PDF-faktura til din faktura-inboks Papirfakturaer scannes og PDF-fakturaer hentes i mailboksen. ReadSoft markerer de felter, som ikke er tolket 100 % for en ekstra kontrol, inden fakturaen sendes til Faktura centralen til kontering og godkendelse.

Godkendelsesflow

Faktura centralen distribuerer fakturaerne i henhold til jeres foruddefinerede godkendelsesflow med udgangspunkt i projekt, leverandør, omkostningscenter og beløb. Det er nemt at tilføje personer til godkendelsesflowet efter behov.

Du opnår en optimal process med næste skridt, hvor du godkender digitale indkøbsordrer og bestillinger, som efterfølgende matches med de indkomne fakturaer og kontrakter helt automatisk.

Automatisk fakturamatchning

Lad systemet matche fakturaer med indkøbsordrer, kontrakter eller leverancer. Hundredvis af fakturalinjer kan matches på få sekunder, hvilket sparer regnskabsafdelingen for masser af tid.

Hvorfor bruge tid og penge på at håndtere leverandørfakturaer manuelt, når hele processen kan automatiseres med vores ordrematchning? Hvis der er match mellem en faktura og en indkøbsordre, arver fakturaen kontering og godkendelse fra ordren og kan gå direkte til betaling uden manuel håndtering.

Kontraktstyring

Brug vores kontraktmodul og match tilbagevendende fakturaer med kontrakter. Systemet sender notifikationer ud, når kontrakter skal genforhandles, fornyes eller opsiges.

Vores løsning til kontraktstyring kan sammenlignes med en elektronisk kontraktdatabase, som altid er tilgængelig og søgbar. Med en fleksibel ansvars- og rollefordeling kan du bestemme, hvem der må se hvad, og hvordan I håndterer notifikationer vedrørende kritiske datoer i kontrakten.

Elektronisk fakturahåndtering
Når man indfører et digitalt system til fakturahåndtering, falder håndteringstiden, samtidig med at du øger kontrollen over den samlede proces. Risikoen for at fakturaer bliver væk minimeres, og hele flowet fra modtagelse over kontering og godkendelse til betaling går betydeligt hurtigere. Forsinkede betalinger bliver en saga blot. Alle fakturaer er lette at søge efter, og du kan altid se, præcis hvor i organisationen, de befinder sig, og hvilken status de har.

Når man indfører et digitalt system til fakturahåndtering, falder håndteringstiden, samtidig med at du øger kontrollen over den samlede proces. Risikoen for at fakturaer bliver væk minimeres, og hele flowet fra modtagelse over kontering og godkendelse til betaling går betydeligt hurtigere. Forsinkede betalinger bliver en saga blot. Alle fakturaer er lette at søge efter, og du kan altid se, præcis hvor i organisationen, de befinder sig, og hvilken status de har.